พยากรณ์อากาศ 08 ธ.ค. 64
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 29
พิษณุโลก   อากาศเย็น 16 31
ขอนแก่น   อากาศหนาว 15 28
นครราชสีมา   อากาศเย็น 17 29
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 32
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝน 10 % ของพื้นที่ 21 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝน 20 % ของพื้นที่ 25 29
www.tmd.go.th