พยากรณ์อากาศ 18 ส.ค. 62
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th