พยากรณ์อากาศ 27 ก.ย. 64
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 30
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th