พยากรณ์อากาศ 27 พ.ค. 61
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th