พยากรณ์อากาศ 22 ต.ค. 61
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th