พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 60
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 19 33
www.tmd.go.th