พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
www.tmd.go.th