พยากรณ์อากาศ 20 ส.ค. 61
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th