พยากรณ์อากาศ 23 เม.ย. 62
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 28 39
www.tmd.go.th