พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 61
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 23 36
www.tmd.go.th