พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 16 31
www.tmd.go.th