พยากรณ์อากาศ 22 ก.พ. 61
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 34
www.tmd.go.th