พยากรณ์อากาศ 16 ก.ค. 62
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th