พยากรณ์อากาศ 28 เม.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 38
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
ประจวบคีรีขันธ์   ท้องฟ้าโปร่ง 25 37
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th