พยากรณ์อากาศ 21 พ.ย. 60
เชียงราย   มีเมฆบางส่วน 20 30
สุโขทัย   มีเมฆบางส่วน 23 33
เลย   อากาศเย็น 21 28
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 21 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 33
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 32
ชุมพร คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th