พยากรณ์อากาศ 28 มี.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 37
หนองคาย   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 29
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 35
www.tmd.go.th