พยากรณ์อากาศ 10 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 33
หนองคาย   อากาศเย็น 20 30
อุบลราชธานี   ฝน 0 % ของพื้นที่ 21 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 31
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 32
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th