พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 31
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 31
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
ชลบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 35 35
www.tmd.go.th