พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 33
นครศรีธรรมราช   มีเมฆบางส่วน 24 33
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th