พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 17 30
นครราชสีมา   อากาศเย็น 18 29
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 32
ชลบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th