พยากรณ์อากาศ 23 เม.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 40
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 28 39
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 28 39
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 29 38
ชลบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 37
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 37
www.tmd.go.th