พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
เลย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 33
อุบลราชธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 34
สกลนคร   มีเมฆบางส่วน 24 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th