พยากรณ์อากาศ 18 ส.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 29
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 29
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 28
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 30
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th