พยากรณ์อากาศ 20 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 34
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 15 33
ลำพูน   อากาศเย็น 17 34
หนองคาย   อากาศเย็น 22 35
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 36
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 35
กระบี่   มีเมฆบางส่วน 22 35
www.tmd.go.th