พยากรณ์อากาศ 13 พ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 31
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 30
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 31
หนองคาย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 25 33
ขอนแก่น   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 34
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 23 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 23 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th