พยากรณ์อากาศ 20 เม.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 38
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 35
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 23 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
กระบี่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 36
www.tmd.go.th