พยากรณ์อากาศ 03 ก.ค. 65
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th