พยากรณ์อากาศ 25 ก.ย. 61
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th