พยากรณ์อากาศ 24 ม.ค. 65
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 31
นครราชสีมา   อากาศเย็น 19 30
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 19 31
มุกดาหาร   อากาศเย็น 20 30
อุดรธานี   อากาศเย็น 18 30
หนองบัวลำภู   อากาศเย็น 17 30
www.tmd.go.th