พยากรณ์อากาศ 24 ก.พ. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 19 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 19 33
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
www.tmd.go.th