พยากรณ์อากาศ 21 พ.ย. 61
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 22 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 23 33
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 21 33
มุกดาหาร   อากาศเย็น 21 33
อุดรธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 33
หนองบัวลำภู   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 32
นครพนม   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 33
www.tmd.go.th