พยากรณ์อากาศ 20 ส.ค. 61
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th