พยากรณ์อากาศ 26 พ.ค. 61
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th