พยากรณ์อากาศ 23 มิ.ย. 61
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th