พยากรณ์อากาศ 20 ก.ค. 61
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 29
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 29
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 30
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 30
www.tmd.go.th