พยากรณ์อากาศ 17 ต.ค. 60
สุโขทัย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th