พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 61
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
ร้อยเอ็ด   มีเมฆบางส่วน 25 36
มุกดาหาร   มีเมฆบางส่วน 25 37
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 35
www.tmd.go.th