พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 36
ร้อยเอ็ด   มีเมฆบางส่วน 24 36
มุกดาหาร   มีเมฆบางส่วน 24 36
อุดรธานี   อากาศเย็น 21 36
หนองบัวลำภู   อากาศเย็น 20 36
นครพนม   อากาศเย็น 22 35
www.tmd.go.th