พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 62
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 34
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 36
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 34
www.tmd.go.th