พยากรณ์อากาศ 23 มี.ค. 60
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
อุดรธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
หนองบัวลำภู   อากาศเย็น 23 36
นครพนม   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th