พยากรณ์อากาศ 22 เม.ย. 62
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 38
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 39
ร้อยเอ็ด   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 39
มุกดาหาร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 39
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 41
หนองบัวลำภู   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 41
นครพนม   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 37
www.tmd.go.th