พยากรณ์อากาศ 26 พ.ค. 60
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 29
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 29
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 30
www.tmd.go.th