พยากรณ์อากาศ 22 ก.พ. 61
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 34
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 33
ร้อยเอ็ด   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
มุกดาหาร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 31
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
หนองบัวลำภู   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
นครพนม   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 21 31
www.tmd.go.th