พยากรณ์อากาศ 25 ก.ค. 60
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 30
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 30
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 30
www.tmd.go.th