พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 31
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 30
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 30
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 31
หนองบัวลำภู   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 19 33
มหาสารคาม   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 20 33
www.tmd.go.th