พยากรณ์อากาศ 19 ก.ค. 61
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 29
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 28
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 27
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 28
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 28
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th