พยากรณ์อากาศ 29 ก.ย. 64
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th