พยากรณ์อากาศ 08 ธ.ค. 64
หนองคาย   อากาศหนาว 15 28
เลย   อากาศหนาว 12 29
ขอนแก่น   อากาศหนาว 15 28
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 17 29
นครราชสีมา   อากาศเย็น 17 29
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 16 29
มุกดาหาร   อากาศหนาว 15 28
อุดรธานี   อากาศหนาว 14 29
นครพนม   อากาศหนาว 12 28
ชัยภูมิ   อากาศเย็น 17 29
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 16 29
www.tmd.go.th