พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 60
หนองคาย   อากาศเย็น 18 28
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 29
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 29
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 19 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 20 33
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 18 31
มุกดาหาร   อากาศเย็น 18 31
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 29
นครพนม   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 17 28
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 32
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 20 32
www.tmd.go.th