พยากรณ์อากาศ 24 มี.ค. 60
หนองคาย   มีเมฆบางส่วน 25 36
เลย   อากาศเย็น 22 37
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 25 36
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 37
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 37
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
อุดรธานี   มีเมฆบางส่วน 25 35
นครพนม   มีเมฆบางส่วน 24 37
ชัยภูมิ   มีเมฆบางส่วน 26 36
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 37
www.tmd.go.th