พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 65
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 30
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 29
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 30
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 30
www.tmd.go.th