พยากรณ์อากาศ 16 ต.ค. 61
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 21 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
อุบลราชธานี   ฝน 20 % ของพื้นที่ 23 33
นครราชสีมา   ฝน 20 % ของพื้นที่ 24 33
ร้อยเอ็ด   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 33
มุกดาหาร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
บุรีรัมย์   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th