พยากรณ์อากาศ 20 ต.ค. 61
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th