พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 61
หนองคาย   อากาศเย็น 21 32
เลย   อากาศเย็น 19 32
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 32
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 23 36
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 35
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 22 35
มุกดาหาร   อากาศเย็น 21 35
อุดรธานี   อากาศเย็น 21 33
นครพนม   อากาศเย็น 20 31
ชัยภูมิ   มีเมฆบางส่วน 23 33
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 23 35
www.tmd.go.th