พยากรณ์อากาศ 22 ต.ค. 61
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 29
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th