พยากรณ์อากาศ 23 พ.ค. 62
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th