พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 16 31
นครราชสีมา   อากาศเย็น 18 31
ร้อยเอ็ด   อากาศหนาว 15 31
มุกดาหาร   อากาศหนาว 15 29
อุดรธานี   อากาศหนาว 15 30
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 16 31
อำนาจเจริญ   อากาศหนาว 15 31
www.tmd.go.th