พยากรณ์อากาศ 19 ก.พ. 61
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 34
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 33
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 32
อุดรธานี   มีเมฆบางส่วน 23 36
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 32
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 33
www.tmd.go.th