พยากรณ์อากาศ 20 เม.ย. 61
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
ร้อยเอ็ด   มีเมฆบางส่วน 24 36
มุกดาหาร   มีเมฆบางส่วน 23 35
อุดรธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
อำนาจเจริญ   มีเมฆบางส่วน 25 36
www.tmd.go.th