พยากรณ์อากาศ 19 มี.ค. 62
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 25 38
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 25 38
ร้อยเอ็ด   มีเมฆบางส่วน 25 38
มุกดาหาร   มีเมฆบางส่วน 24 37
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
ศรีสะเกษ   มีเมฆบางส่วน 25 38
อำนาจเจริญ   มีเมฆบางส่วน 25 37
www.tmd.go.th