พยากรณ์อากาศ 31 มี.ค. 60
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 25 34
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th