พยากรณ์อากาศ 18 ก.พ. 61
ตาก   อากาศเย็น 21 37
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 21 37
ชัยภูมิ   มีเมฆบางส่วน 23 37
ยโสธร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
ชัยนาท   มีเมฆบางส่วน 24 35
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   มีเมฆบางส่วน 24 32
www.tmd.go.th