พยากรณ์อากาศ 17 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
ลำพูน   อากาศเย็น 18 31
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 18 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 19 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
ลพบุรี   อากาศเย็น 21 33
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 24 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
สตูล คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th