พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 37
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 37
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 37
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 37
www.tmd.go.th