พยากรณ์อากาศ 29 พ.ค. 63
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
ร้อยเอ็ด   พายุฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 37
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 33
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 26 35
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   มีเมฆบางส่วน 26 34
www.tmd.go.th