พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 61
เชียงราย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 21 27
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 17 32
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 16 30
มุกดาหาร   อากาศเย็น 16 27
นครพนม   อากาศหนาว 15 26
ยโสธร   อากาศเย็น 16 30
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 30
www.tmd.go.th