พยากรณ์อากาศ 21 มิ.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
www.tmd.go.th