พยากรณ์อากาศ 25 ก.พ. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 18 34
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 23 36
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 23 34
มุกดาหาร   อากาศเย็น 22 34
นครพนม   อากาศเย็น 21 33
ยโสธร   อากาศเย็น 23 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th