พยากรณ์อากาศ 23 มี.ค. 60
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 19 35
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 22 38
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
กาฬสินธุ์   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 36
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 37
กระบี่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 36
www.tmd.go.th