พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 29
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 29
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 30
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 28
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 29
www.tmd.go.th