พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 63
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 35
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 36
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 25 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 36
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 21 34
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 36
www.tmd.go.th