พยากรณ์อากาศ 20 ก.พ. 62
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 36
ร้อยเอ็ด   มีเมฆบางส่วน 24 35
มุกดาหาร   มีเมฆบางส่วน 23 35
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 23 35
ยโสธร   มีเมฆบางส่วน 24 35
สุรินทร์   มีเมฆบางส่วน 24 35
บุรีรัมย์   มีเมฆบางส่วน 24 36
อำนาจเจริญ   มีเมฆบางส่วน 24 35
www.tmd.go.th