พยากรณ์อากาศ 28 เม.ย. 60
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
ร้อยเอ็ด   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
มุกดาหาร   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ศรีสะเกษ   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
ยโสธร   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
สุรินทร์   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
บุรีรัมย์   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
อำนาจเจริญ   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th