พยากรณ์อากาศ 23 ก.ย. 61
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th