พยากรณ์อากาศ 24 มิ.ย. 61
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 34
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th