พยากรณ์อากาศ 10 ธ.ค. 61
อุบลราชธานี   ฝน 0 % ของพื้นที่ 21 34
มุกดาหาร   ฝน 0 % ของพื้นที่ 20 29
นครพนม   อากาศเย็น 18 30
ยโสธร   ฝน 0 % ของพื้นที่ 20 30
อำนาจเจริญ   ฝน 0 % ของพื้นที่ 20 30
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 31
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 31
www.tmd.go.th