พยากรณ์อากาศ 20 ธ.ค. 61
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 33
มุกดาหาร   อากาศเย็น 19 32
นครพนม   อากาศเย็น 17 32
ยโสธร   อากาศเย็น 20 32
อำนาจเจริญ   อากาศเย็น 20 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
www.tmd.go.th