พยากรณ์อากาศ 10 ธ.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 31
เลย   อากาศเย็น 18 28
อุบลราชธานี   ฝน 0 % ของพื้นที่ 21 34
ศรีสะเกษ   ฝน 0 % ของพื้นที่ 21 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 31
ตราด   อากาศเย็น 21 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th