พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 35
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 19 33
สุรินทร์   ฝน 0 % ของพื้นที่ 20 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th