พยากรณ์อากาศ 29 พ.ค. 63
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 37
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 35
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 36
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th