พยากรณ์อากาศ 31 ต.ค. 63
เชียงราย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 20 29
เชียงใหม่   ฝน 30 % ของพื้นที่ 22 30
พะเยา   มีเมฆบางส่วน 20 30
ลำปาง   ฝน 30 % ของพื้นที่ 23 33
อุบลราชธานี   ฝน 20 % ของพื้นที่ 22 31
กรุงเทพมหานคร   ฝน 40 % ของพื้นที่ 27 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th