พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
เชียงราย   อากาศหนาว 14 30
เชียงใหม่   อากาศหนาว 13 31
พะเยา   อากาศหนาว 13 31
ลำปาง   อากาศหนาว 15 32
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 20 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 24 35
www.tmd.go.th