พยากรณ์อากาศ 27 ก.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 33
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th