พยากรณ์อากาศ 17 ม.ค. 62
เชียงราย   อากาศเย็น 17 29
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 16 28
น่าน   อากาศเย็น 19 32
พิษณุโลก   อากาศเย็น 23 32
พะเยา   อากาศเย็น 17 29
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 30
www.tmd.go.th