พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 31
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 32
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 24 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th