พยากรณ์อากาศ 20 ก.พ. 62
เชียงราย   อากาศเย็น 16 33
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 34
พะเยา   อากาศเย็น 16 34
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 28 33
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 35
www.tmd.go.th