พยากรณ์อากาศ 24 เม.ย. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 34
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 35
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 37
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th