พยากรณ์อากาศ 22 ต.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th