พยากรณ์อากาศ 26 ก.ค. 60
สุโขทัย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 22 29
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 30
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th