พยากรณ์อากาศ 20 ก.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 28
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 30
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
ภูเก็ต คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th