พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 16 29
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 31
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 15 28
น่าน   อากาศเย็น 17 32
พะเยา   อากาศหนาว 16 29
ลำพูน   อากาศเย็น 18 31
แพร่   อากาศเย็น 19 32
www.tmd.go.th