พยากรณ์อากาศ 28 ก.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 31
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th