พยากรณ์อากาศ 23 ก.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 32
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 33
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 33
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th