พยากรณ์อากาศ 19 พ.ย. 60
เชียงราย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 32
แม่ฮ่องสอน   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 30
น่าน   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 31
พะเยา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 31
ลำพูน   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 32
แพร่   ฝน 20 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th