พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 33
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 36
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
www.tmd.go.th