พยากรณ์อากาศ 26 ก.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 31
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 30
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
www.tmd.go.th