พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 15 34
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
น่าน   อากาศเย็น 17 35
อุตรดิตถ์   ท้องฟ้าโปร่ง 20 36
ลำพูน   อากาศเย็น 16 35
ลำปาง   อากาศเย็น 18 36
แพร่   อากาศเย็น 18 36
www.tmd.go.th