พยากรณ์อากาศ 22 ต.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 21 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 34
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 30
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th