พยากรณ์อากาศ 19 ก.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 28
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 31
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th