พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 15 34
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 16 34
น่าน   อากาศเย็น 17 35
ลำพูน   อากาศเย็น 16 35
ลำปาง   อากาศเย็น 18 36
แพร่   อากาศเย็น 18 36
www.tmd.go.th