พยากรณ์อากาศ 29 พ.ค. 63
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 38
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 38
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 38
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 36
www.tmd.go.th