พยากรณ์อากาศ 20 เม.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 19 29
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 34
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 32
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 23 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
www.tmd.go.th