พยากรณ์อากาศ 21 ก.ย. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ภูเก็ต คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 31
www.tmd.go.th