พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 37
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 36
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th