พยากรณ์อากาศ 09 พ.ค. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 34
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 38
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 37
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 37
www.tmd.go.th