พยากรณ์อากาศ 26 ก.ย. 63
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th