พยากรณ์อากาศ 30 มิ.ย. 65
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 36
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 37
www.tmd.go.th