พยากรณ์อากาศ 24 พ.ค. 65
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th