พยากรณ์อากาศ 03 ต.ค. 65
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th