พยากรณ์อากาศ 16 ต.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 34
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th