พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 29
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th