พยากรณ์อากาศ 17 ม.ค. 62
เชียงราย   อากาศเย็น 17 29
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
พระนครศรีอยุธยา   อากาศเย็น 22 33
ระยอง   อากาศเย็น 22 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 32
www.tmd.go.th