พยากรณ์อากาศ 04 ต.ค. 65
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 32
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 31
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 30
www.tmd.go.th