พยากรณ์อากาศ 20 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 31
สุโขทัย   อากาศเย็น 21 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 21 32
กาฬสินธุ์   อากาศเย็น 18 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th