พยากรณ์อากาศ 29 มิ.ย. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th