พยากรณ์อากาศ 17 ต.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 35
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th