พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 37
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 37
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 37
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 37
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 37
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 38
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 38
www.tmd.go.th