พยากรณ์อากาศ 20 ส.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th