พยากรณ์อากาศ 26 พ.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 35
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 35
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th