พยากรณ์อากาศ 24 ก.พ. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 19 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 31
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 32
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 34
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 33
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 32
www.tmd.go.th