พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 33
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
www.tmd.go.th