พยากรณ์อากาศ 13 พ.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 21 29
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 31
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 30
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 30
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 31
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 31
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
www.tmd.go.th