พยากรณ์อากาศ 20 ส.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th