พยากรณ์อากาศ 25 ก.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th