พยากรณ์อากาศ 23 เม.ย. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 37
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 40
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 41
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 39
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 39
ลำปาง   ท้องฟ้าโปร่ง 24 41
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 41
www.tmd.go.th