พยากรณ์อากาศ 19 ส.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th