พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 31
ลำปาง   อากาศเย็น 18 31
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 16 31
นครราชสีมา   อากาศเย็น 18 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 34
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 35
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th