พยากรณ์อากาศ 21 พ.ค. 61
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 36
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th