พยากรณ์อากาศ 16 ต.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 34
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
อุบลราชธานี   ฝน 20 % ของพื้นที่ 23 33
นครราชสีมา   ฝน 20 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th