พยากรณ์อากาศ 25 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 35
ลำปาง   อากาศเย็น 18 34
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 23 35
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th