พยากรณ์อากาศ 17 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 32
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 18 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 19 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 33
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
www.tmd.go.th