พยากรณ์อากาศ 20 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 31
ลำปาง   อากาศเย็น 21 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 21 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ท้องฟ้าโปร่ง 23 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th