พยากรณ์อากาศ 16 ต.ค. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th